OKRĘG nr 2 Dzierżoniów

1. Piorun Marek

Radny Rady Miejskiej od 1990 do 2002, Z-ca burmistrza 1991do 1998, Burmistrz 2002 do 2014,

Wicestarosta 2014 do 2018, Radny Powiatu 2014 do 2024.

2. Piwko-zadrożna Izabela

Wykszt. ekonomiczne, certyfikat Master of Business Admin.na UE we Wrocławiu. Dyrektor oddziału banku, członkini Rady Kobiet i Stowarz. Bezpieczna Gmina-Bezp. Powiat. Radna Powiatu 2014- 2024. W pierwszej kadencji przewodnicząca Kom.Budżetu oraz członkini Kom. Rewizyjnej, obecnie wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. Zamierza swoją pracą i zaangażowaniem współtworzyć spójną wizję powiatu, skupiając się na bezpieczeństwie, drogach i racjonalnym wykorzystywaniu środków. Uważa, że konieczne jest dalsze wspieranie inwestycji realizowanych w Szpitalu Powiatowym, wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz stworzenie szans rozwoju dla młodych

3. Florczak ewa

Wykształcenie wyższe. Przez 28 lat pracowałam w D.Z.B.M. Sp.z.o.o. Przez ostanie 12 lat jako Prezes Zarządu. Jestem członkinią Stowarzyszenia O.B.S. Jestem żoną, mamą oraz babcią dwójki wnuczków Poli i Janka. Mam doświadczenie w pracy samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym. Z uwagi na charakter pracy jaką wykonywałam miałam stały kontakt z mieszkańcami. To też Ich problemy i oczekiwania nie były i nadal nie są mi obce ani obojętne Jestem otwarta na ludzi, dużą satysfakcję daje mi możliwość pomocy Tym którzy jej potrzebują. W Radzie Powiatu wykorzystując swoje doświadczenie zarówno zawodowe jak i samorządowe, chciałabym się zająć bezpieczeństwem, szeroko rozumianą problematyką społeczną.

4. Grajek Robert

Żonaty, 59 lata. Wykształcenie wyższe techniczne. Od 1997 związany z branżą komunalną. Obecnie prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Dzierżoniowie. Spokojne życie w swoim otoczeniu ,przychylna administracja to minimum dla każdego mieszkańca. Z racji wykonywanego zawodu ważne jest dla niego dbanie o sprawy związane prawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem gospodarki komunalnej. Szeroko pojęta ochrona zdrowia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego to sprawy, o które należy szczególnie dbać i tym chciałby zajmować się w nowo wybranej Radzie.

5. Strzelczyk Bożena


Pedagog i logopeda. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Wspiera rodziców wychowujących dzieci specjalnej troski. Prowadzi własny gabinet terapeutyczny. Prywatnie, mężatka ma 3 dorosłych synów i 5 wnucząt

6. Wiśniewski Szymon

Od 45 lat jestem mieszkańcem Dzierżoniowa. Posiadam wykształcenie policealne, techniczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Diorze i przez wiele lat pracowałem w administracji państwowej. Obecnie jestem emerytem, mam żonę i czworo dorosłych dzieci. Moje zainteresowania to czytanie książek i majsterkowanie, a pasją- jazda na rowerze. Wrażliwość na wydarzenia społeczne skłoniły mnie do uczestniczenia w życiu politycznym regionu. Bliski jest mi los ludzi i ich potrzeby. Wykorzystując moje doświadczenie będę dążył do podejmowania konkretnych działań w celu poprawy życia mieszkańców powiatu.

7. Bronowicka wiesława

Radna powiatowa I kadencji. Bezpartyjna. Wieloletni Dyrektor San-Epidu. Wykształcenie: mgr inż.,2 specjalizacje: Zdrowie Publiczne i Analityka Sanitarna.

Mężatka, 2 córki, 4 wnucząt. Współorganizator Marszów dla Życia i Rodziny. V-ce Prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu", które prowadzi spotkania AA, AL-ANON, udziela porad prawnych i psychologicznych, prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży, organizuje bale dla dorosłych i dla dzieci.

Cechy: służba ludziom, wrażliwość i empatia. Bierze udzial w akcjach charytatywnych: Pomoc Ukrainie, Siepomaga, Szlachetna Paczka, WOŚP, pomoc osobom ze stowarzyszeń: Amazonki i PSONI.

8. Błasiak Wojciech

Lekarz specjalista chirurg, troje dorosłych dzieci. Dyrektor ds. Medycznych w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie, Przewodniczący Komitetu Transfuzjologicznego, orędownik budowy w dzierżoniowskim szpitalu nowoczesnego oddziału chirurgicznego stanowiącego centrum leczenia przepuklin. Miłośnik podróży.

9. Ostrowska Wanda

Mieszkam w Dzierżoniowie od 53 lat, tutaj jest moje życie, praca, przyjaciele. Pracowałam w Diorze i przez 25 lat w administracji samorządowej jako sekretarz miasta i zastępca burmistrza. Za swoją pracę otrzymałam najważniejszy tytuł : Zasłużona dla miasta Dzierżoniowa. Obecnie jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa i pracuję w innych stowarzyszeniach miejskich, których celem jest promocja Dzierżoniowa, renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego, poprawa estetyki i ekologii w mieście. Jako radna powiatowa chciałabym zaangażować się w tworzenie programów wspierających osoby starsze i samotne.