Okręg nr 1 Bielawa

1. hałaczkiewicz Patryk


Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: politologia, specjalność: Integracja europejska i Polityka Regionalna. Absolwent studiów MBA in Community Management Krakowskiej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Związany zawodowo z samorządem i tranportem publicznym, w przeszłości pełnił funkcję zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Promocji oraz Dyrektora ds. Handlowych w Kolejach Dolnośląskich. Autor reaktywacji linii kolejowej do Bielawy. Obecnie członek zarządu I Krajowy Koordynator Wyborczy OK Samorząd. Prezes Zarządu KP Bielawianka Bielawa.  


2. Florczak jarosław


Rodowity Bielawianin. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel, instruktor, animator, działacz społeczny. Przez cztery kadencje (od 2008r.) aktywny radny Rady Miejskiej Bielawy wspierający i inicjujący wiele działań i projektów wspomagających rozwój miasta. Od 1991 roku pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie. Od 2018 roku nauczyciel zawodu technika fotografii
i multimediów w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Współpracuje
z wieloma Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi min. Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, PZW oddz. Bielawa itp. Osobowość roku 2020 działu kultura w plebiscycie Gazety Wrocławskiej. W Radzie Powiatu chce przede wszystkim działać na rzecz Bielawy, ale również działać na rzecz promocji i rozwoju regionu.


3. prosuł edyta


Bielawianka. Wykształcenie wyższe. Wieloletnia nauczycielka, pedagog, logopedka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Zielonogórskiego. Współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami i wieloma organizacjami pozarządowymi. Obecnie piastuje stanowisko Dyrektorki Szkoły Społecznej STO w Bielawie. Zaangażowana w działania oświatowe na terenie regionu dzierżoniowskiego.


4. rak zbigniew


Burmistrz Bielawy w latach 1994-98. Zainicjował budowę pływalni Aquarius, utworzył komunikację miejską ZKM, rozpoczął budowę pierwszych budynków w ramach TBS itp. Piastował funkcję Starosty Dzierżoniowskiego w latach 2002-2003. Inżynier budowy dróg i mostów po Politechnice Wrocławskiej - budowa obwodnic Ząbkowic Śl., Strzegomia itp. Były przedsiębiorca w tej branży. Ekspert od systemów zarządzania i RODO. Działacz społeczny (samorząd, SKP Bielawianka). Ojciec trojga dzieci: Magdy, Marcina, Martyniusza.


5. Środoń dorota


z domu Żmigrodzka urodzona w Bielawie, była współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia pomocy szkole "Chrobry Bielawa". Obecnie Prezes Stowarzyszenia "Osnowa Kultury". Przez wiele lat prowadziła laboratorium protetyki stomatologicznej "Una Dent" i nadal pracuje w branży stomatologicznej. Działaczka społeczna i charytatywna. Organizatorka wielu akcji charytatywnych i projektów, nawet o zasięgu międzynarodowym. Głównymi celami jej działania jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującymi, w tym również osobom niepełnosprawnym. W 2018 roku przez kapitułę Gazety Wrocławskiej została nominowana i utytułowana Osobowością Roku za działalność społeczną
i charytatywną.


6. Bzdeń halina


Rodowita Bielawianka. Emerytka. Przez wiele lat pracowała w BZPB BIELBAW oraz oraz Bielawskich Zakładach Przemysłu Drzewnego. Działaczka społeczna. Zasiadała w Gminnej Radzie Seniorów, w Komisjach społecznych przy
w Starostwie Powiatowym. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Aktywnie działa na rzecz seniorów. Wybrana na drugą kadencję do Zarządu Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gdzie pełni funkcję Sekretarza BUTW. W Radzie Powiatu chce działać i wspierać działania na rzecz seniorów
i osób niepełnosprawnych z Bielawy i całego regionu dzierżoniowskiego.


7. Możejko Bożena


Urodzona w Bielawie. Emerytka. Wykształcenie średnie. Po ukończeniu liceum medycznego rzez 37 lat pracowała, jako pielęgniarka w bielawskim szpitalu
na oddziale dziecięcym. W latach 2019-2023 była ławnikiem w Sądzie
dla Nieletnich w Dzierżoniowie. Wspólnie z mężem wychowała troje własnych dzieci i jedno, jako rodzina zastępcza. Obecnie nadal aktywna. Podjęła pracę
w Ośrodku Pomocy Społecznej, jako opiekunka osób starszych. Kandyduje
do Rady Powiatu, by szerzej zajmować się sprawami seniorów.


8. Kaptur Jan


Urodziłem się w Bielawie i z Bielawą wiąże swoją przyszłość. Tu chodziłem do szkoły podstawowej i liceum. Ukończyłem studia medyczne na Wrocławskim Uniwerystecie Medycznym. Jako młody człowiek wróciłem w moje rodzinne strony, pracuję na Oddziale Chorób Wewnętrznych w dzierżoniowskim Szpitalu. Moim priorytetem jest dążenie do tego aby Powiat Dzierżoniowski stał się miejscem atrakcyjnym i perspektywicznym dla ludzi młodych. Jako radny chciałbym skupić się również na tym na czym znam się najlepiej,czyli nad problemami służby zdrowia, a zwłaszcza badaniami profilaktycznymi (badania endoskopowe i mammografia) dla wszystkich mieszkańców. W mojej pracy nauczyłem się słuchać ludzi i pomagać im, znajdować najlepsze rozwiązania na ich problemy. Pracując dla naszego Powiatu będę dążył do tego samego.